Bondgenoot

Als groep hebben wij onderzoek gedaan naar de beeldvorming over de politie. Zo hebben we veel interne documenten en onderzoeken bestudeerd, met verschillende medewerkers gesproken en verschillende verhalen gehoord. Deze ervaringen hebben onze eigen beeldvorming over de politie drastisch veranderd. Wij hebben hierdoor nieuwe inzichten gekregen.

Wij denken dat als de politie zich meer van hun menselijke kant laat zien (wat nu vaak gezien wordt als zwakte door de politie) dat de samenleving zich meer verbonden voelt en daardoor een betere bondgenoot van de politie kan worden. Een goede persoonlijke omgang is essentieel om vertrouwen te winnen. Uit onderzoek blijkt dat een burger die een ervaring heeft gehad (goed of slecht) met een politiemedewerker dit projecteert op de hele organisatie.

Wij hebben alle zes persoonlijk onderzoek gedaan naar het imago van de politie. Het beeldend onderzoek is op deze website te zien.

Uiteindelijk zijn we met zes personen aan de slag gegaan om een installatie te maken. Bestaande uit een sculptuur en verschillende animaties (2D en 3D ), die doormiddel van videomapping te bewonderen zijn op het gelaagde sculptuur. Dit is ook op deze website te vinden.

We verbeelden allerlei verschillende kanten van het politiewerk. Zowel de maatschappij als de politie kunnen dit aanschouwen en hopelijk kan er op gereflecteerd worden. We willen door onze bevindingen de politiemedewerkers inspireren en de maatschappij de paradox tonen waar een politiemedewerker mee worstelt, zodat ze dit beter kunnen begrijpen.

Kijk voor nog meer informatie en beelden op: https://politiebeeld.wordpress.com

Dit project was in samenwerking met: Relin Sips (Beeldend Kunstenares), Frank Geboers (Animator), Kasper Boutkan (Visual Storyteller), Davey Ligtvoet (Illustrator) & Marena Oosterbaan (Illustrator).

Het Masker

De politie is neutraal. Geen mening. Allen in uniform. Duizenden losse individuen die samen een groot geheel vormen. Allemaal hetzelfde. Alsof het stukje menselijkheid weg valt. Het masker zonder persoonlijkheid. De drager van het masker neemt de eigenschappen aan van het voorgestelde wezen. Een laag die ertoe dient de persoon tijdelijk of gedeeltelijk te bedekken.

Hand in hand met de bondgenoot

Het imago van; Een vriend. Een medestander. Een geallieerde. Een deelgenoot. Een helper. De macht van het bedwang. De invloed van groot en klein. De kracht van het verschil.

Oog in oog

Achternagaan, Achternazitten, Afturven, Beheersen, Checken, Controleren, Examineren, Inspecteren, Keuren, Nagaan, Nakijken, Nalopen, Natellen, Natrekken, Nauwkeurig bezichtigen, Nazien, Repasseren, Schouwen, Toetsen, Toezicht houden, Vergelijken, Verifiëren.

Uiteindelijk zijn er 5 negatieve animaties.

  • Het pistool, dat symbool staat voor geweld en dat het meer schade dan goed veroorzaakt.
  • Als agent moet je in het algemeen belang handelen vandaar de lippen die dichtgezipt worden, je eigen mening mag je niet uiten. Stel je bent en M.E.’er bij een protest tegen zwarte piet en je bent er zelf ook tegen, dan mag je zelf niet mee demonstreren je moet de algemene veiligheid garanderen.
  • De grommende wolf is een metafoor voor agressie en woede.
  • De handboeien die sluiten staan voor het afnemen van vrijheden.
  • De camera staat voor het alziend oog, het altijd controleren, verifiëren, achternazitten.

Net zoals de negatieve elementen zijn er bij de positieve elementen ook 5 animaties.

  • Een ander werk op deze site; ‘Empathie’ hebben we geanimeerd. Dit staat voor medeleven en dichtbij de burger staan.
  • De megafoon staat voor het uitwisselen van informatie, zodat burgers meer te weten komen over bepaalde situaties.
  • De pratende mensen staan voor communicatie, het gesprek aangaan.
  • De maskers staan voor het tonen van emotie.
  • De hond staat voor liefde, rust en tederheid.