Snelslim.nl

Snelslim is online onderwijs / is een online onderwijsmethode. Ze gebruiken een innovatieve methode om complexe beroepstaken snel te leren. De student doorloopt daarvoor online een compleet en doordacht leerproces. De beroeps gerelateerde opdrachten zijn overzichtelijk in weektaken ondergebracht. Daar staan ook filmpjes met instructies of kennis, die opkomende vragen op het juiste moment beantwoorden. De student krijgt tevens directe feedback op de opdrachten. Studeren wordt zo actiever en leuker, want je leest geen lappen tekst of dikke boeken meer. De doordachte didactische opzet zorgt voor een effectief leerproces. Docenten kunnen dit goed monitoren middels een controlepanel dat alle vorderingen van studeren laat zien. Bovendien is de opleiding er van verzekerd dat de student de welomschreven leerdoelen realiseert.

Snelslim, Actief leren zonder boeken.

 

SnelSlim stond nog in de kinderschoenen. Samen met OCMT (eigenaar SnelSlim) hebben we gebrainstormd over het concept en de uitstraling van SnelSlim.nl. Voor mij was dit de eerste keer dat ik een huisstijl mocht maken. Met een destijds modern logo en een animatie die uitlegt hoe Snelslim in elkaar zit heb ik veel geleerd hoe je een huisstijl ontwikkelt.

Uiteindelijk zijn er 3 uitgangspunten in de huisstijl verwerkt.De gradiation cap staat voor het slagen van een opleiding. De snelheidspijl symboliseert de snelheid van het leren bij SnelSlim.nl. De play-button refereert naar het online studeren.